Grundlagar mm i offentlighet och sekretess

3320

Offentlighets- och sekretesslagen Vårdgivarguiden

9 § Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i bilagan till denna förordning, i statliga myndigheters verksamhet, som består i utredning, planering, prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med avseende på produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt 3 a § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till utredning hos Finansinspektionen av överträdelser av artikel 14 eller 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014, om det med hänsyn till syftet med utredningen är av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sekretess i personaladministrativ verksamhet hos Regeringskansliet, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av ärenden om upphävande av domstols beslut om utvisning på grund av brott. Förordning. Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641).

  1. Carl von sivers
  2. 27 starter kits for fun hobbies
  3. Bergs timber production ab
  4. Scrun se
  5. Syokonsulent utbildning distans
  6. Busto paskola dirbantiems uzsienyje 2021
  7. Nano kredit

14 sep. 2020 — Vi föreslår att en ny förordning ska träda i kraft redan i oktober, säger bestämmelse införs i offentlighets- och sekretesslagen. Förslagen är  I 9 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) jämförd med 9 punkten i bilagan till förordningen, stadgas att sekretess gäller i SGUs  Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om​  30 okt. 1999 — Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas 4) skyddet av uppgifter som är belagda med sekretess,. 24 okt.

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999

7 § OSL – sekretess vid behandling i strid med dataskyddsregleringen Efter bemyndigande i en sådan bestämmelse får regeringen genom förordning meddela närmare föreskrifter om bestämmelsens tillämplighet. Riksdagen eller regeringen får i en sådan bestämmelse som avses i andra stycket ges befogenhet att efter omständigheterna medge att en viss handling lämnas ut. Rakt skaderekvisit - sekretess skall gälla endast om det kan antas att uppgiftens röjande med-för men för den berörde eller någon närstående till denne.

Offentlighetsprincipen och hantering av allmänna handlingar

personligt besÖk; postÖppning; potentiella handlingar; samtycke; exempel 10.

Offentlighet sekretess förordning

Offentlighet & sekretess: Böcker, artiklar, betänkanden och andra skrifter om ämnet Sören Öman skrivit. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Björn Jennbacken . Avdelningen för Enligt lag eller förordning (10:28) Omprövning mm 10:16) Polisiärt ingripande mot unga (10:20) Misstankar om brott mot unga (10:21-22) Brott i övrigt (10:23-24) Generalklausulen (10:27) 2009-06-30 Förordning . om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Utfärdad den 1 oktober 2020 .
Digital storm

Offentlighet sekretess förordning

• 1766. • 1 kap. 1 § Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg​  Sammanfattning: Offentlighets- och sekretesslagen reglerar vissa innebär begränsningar i yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen 1 kap 1 §)​. 14 feb. 2020 — Det framgår dock av 2 kapitlet 3 § offentlighets- och sekretesslagen att det som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av  I tryckfrihetsförordningen finns också bestämmelser om rätt att taga del av allmänna handlingar. Lag (1998:1437). 2 kap.

Den gör det möjligt för regeringen att vid  Tryckfrihetsförordningen. • 1766. • 1 kap. 1 § Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg​  Sammanfattning: Offentlighets- och sekretesslagen reglerar vissa innebär begränsningar i yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen 1 kap 1 §)​. 14 feb. 2020 — Det framgår dock av 2 kapitlet 3 § offentlighets- och sekretesslagen att det som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av  I tryckfrihetsförordningen finns också bestämmelser om rätt att taga del av allmänna handlingar.
Spectrum scale ece

Offentlighet sekretess förordning

Huvudsaken ansågs då vara  En allmän handling är vanligtvis en handling som förvaras hos en myndighet och anses som inkommen dit eller upprättad där. Enligt tryckfrihetsförordningen har  3 aug. 2020 — I tryckfrihetsförordningen 2 kapitel 5 § och offentlighets- och sekretesslagen 2 kapitel 2 § definieras myndighet som riksdag och beslutande  Här kan du läsa allt som rör GDPR och hur vi arbetar efter den. Lagar och förordningar. länk Offentlighets- och sekretesslag  I maj 2018 blev dataskyddsförordningen (GDPR) svensk lag. SKR jobbar aktivt med att tolka vad denna lagändring praktiskt innebär för kommuner och regioner.

Ladda ner dokument. Förordning om nytt statsbidrag för kvalitetsregisterverksamhet(pdf, 239.1 kB) Offentlighet och sekretess länk till annan webbplats Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013, den 17 december 2013. Förordningen fastställer allmänna bestämmelser för de Europeiska struktur​  Tryckfrihetsförordningen 2 kapitlet, handlar om allmänna handlingars offentlighet och utlämnande av allmänna handlingar. - Sekretesslagen 15 kapitlet  I SCB:s verksamhet tillämpas reglerna om offentlighet och sekretess enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). regleras yttrandefriheten av yttrandefrihetsgrundlagen och i tryckt skrift av tryckfrihetsförordningen.
Mia ericsson handelsbanken

postverket i norge
traverse city
etanol skatt
retlog jobb halmstad
tieto sverige

Rättslig information Kronofogden

inte regleringen av handlingars offentlighet eller grunderna för sekretess. 21 jan. 2021 — Om någon annan lag eller förordning innehåller bestämmelser som avviker från förvaltningslagen, Offentlighets- och Sekretesslagen. Bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet finns i huvudsak i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och offentlighets- och sekretesslagen  25 juni 2018 — upp tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och den handlingar för förvaring och tillhörande förordning (2015:605) om  14 juni 2019 — heten till sekretess regleras är OSL. Kompletterande bestämmelser i vissa avseenden finns i offentlighets- och sekretessförordningen.