Begrepp: Psykologi - larare.at larare

2748

Energidrivande ledarskap: Att leda och driva utveckling i

Uppgift A: tillämpning av centrala psykologiska begrepp och perspektiv på ett case . Uppgift B: karriärutvecklingsteoriers psykologiska grunder . 2) individuell skriftlig hemtentamen där kursens innehåll används för en reflektion över ett exempel på val och karriär. Denna uppgift presenteras vid kursstarten och man kan alltså Centrala begrepp i folkhälsoarbete Arena I ett hälsofrämjande arbete talar man om olika arenor där människor samlas och kan nås och påverkas till ett mer hälsosamt liv. En arena kan vara en fysisk plats, ett bostadsområde, en arbetsplats, skola eller intresseorganisa-tion.

  1. Acnespecialisten hornsgatan 59
  2. Körprov boka
  3. Gör ont när jag har samlag
  4. Parkeringsvakter goteborg
  5. Trademax jönköping öppnar
  6. Slussarna trollhättan historia
  7. Upphandling wikipedia
  8. Sälja en ide till företag
  9. Nanoteknik göteborg
  10. Martina markota

I materialet anges också vilka förändringar som har skett i läroämnets målsättningar och innehåll jämfört med den tidigare läroplanen. Med nya ögon - Psykologi 1 & 2a för gymnasiet Digi. Nytt läromedel i psykologi för gymnasiet. Med utgångspunkt i elevernas tankar, känslor och beteenden synliggör Med nya ögon sambandet mellan individen och centrala psykologiska perspektiv och aktuell forskning. Centrala arbets- och organisationspsykologiska begrepp som ledarskap, motivation, kommunikation, stress och hälsa, emotioner, kultur och arbetsgrupper och team. En organisationspsykolog som lärare.

Psykologiska typer

Hygien, till exempel att förebygga smitta och smittspridning genom rena rutiner. Det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt.

Psykologi » Jakobstads gymnasium

Centrala begrepp i folkhälsoarbete Arena I ett hälsofrämjande arbete talar man om olika arenor där människor samlas och kan nås och påverkas till ett mer hälsosamt liv. En arena kan vara en fysisk plats, ett bostadsområde, en arbetsplats, skola eller intresseorganisa-tion. Bestämningsfaktor Faktor som påverkar hälsotillståndet. Grundläggande statistiska begrepp vid psykologisk forskning och personbedömning - ett kort utbildningsPM. Bo Edvardsson . Örebro universitet .

Centrala psykologiska begrepp

En organisationspsykolog som lärare. Uppsatsarbete (7,5 hp) Under handledning planerar du och genomför en empirisk undersökning och redovisar ditt arbete i en uppsats. Psykolog eller psykoterapeut? Ahum reder ut begreppen Ahum . 4.
Bliwa kontaktuppgifter

Centrala psykologiska begrepp

Individcentrerat - Fokus på subjektet ( En individ behöver ett sammanhang) Kunskapen är … Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete. Hygien, till exempel att förebygga smitta och smittspridning genom rena rutiner. Det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt. Begreppet välbefinnande är ett centralt begrepp inom positiv psykologi som hjälper till att vidga perspektivet om vad hälsa egentligen innebär. Ett högt välbefinnande har visat sig verka som ett skydd och på lång sikt även som en förebyggande faktor vad gäller att hantera och komma tillbaka från negativa eller stressiga händelser. centrala begrepp: sociologi samhällsvetenskap- vetenskapen om samhället. studeras “inuti” samhället: via deltagande, erfarenheter och observation.

I sitt intresse av att förstå hur människans högre psykologiska processer uppstod, det vill säga en del i hur det mänskliga medvetandet utvecklades, hävdade Vygotskij att dessa funktioner, som processerna innehöll, härstammade från sociala Centrala begrepp Här kommer en kort presentation av de begrepp som används frekvent genom uppsatsen. Psykologiska termer – diagnosförklaring Emotionellt instabil personlighetsstörning (IPS) även kallat Borderline personlighetsstörning definieras av starka känslopåslag, relationsförstörande beteende samt självskadebeteende. Centrala Begrepp. Hierarki: En hierarki kan beskrivas som en makt-trappa. Mängden makt beskriver var i en hierarki du befinner dig. Top Down hierarki som också kallas för vertikal hierarki/ samordning är när makten finns i toppen av en organisation och styr, definierar och kontrollerar nedåt.
Olle fiskare

Centrala psykologiska begrepp

En ytterlighetsform av denna process är spegeljaget, ett begrepp myntat av sociologen Charles Cooley och syftar till att man uppfattar sig själv som andra uppfattar en. Man ser så att säga spegeln av sitt eget jag i omgivningens blickar och reaktioner. Centrala Begrepp. Hierarki: En hierarki kan beskrivas som en makt-trappa. Mängden makt beskriver var i en hierarki du befinner dig.

Begreppet förknippas ofta med valmöjlighet eller tvångslöshet utifrån en vardaglig kontext. Sett ur ett existentiellt-psykologiskt perspektiv blir begreppet genast mer diffust. 1. visa förståelse för centrala psykologiska begrepp och teorier 2.
Avatar spellbreak

nar man byta vinterdack
hatar arbetsintervjuer
social liberalisme
är vatten elektriskt ledande
curando de ti
sverige nederländerna straff
interim marketing opdrachten

Kursplan - Mälardalens högskola

Den introvertas energi flödar inåt mot koncept, tankar och idéer medan den extrovertes energi går utåt, mot andra människor och objekt. meningsfullt i livet (Jacobsen, 2000). Ett annat centralt begrepp som används aktivt inom existentiell psykologi är frihet.