Remissvar över Socialdepartementets promemoria Covid-19-lag

2480

PETER HULTQVIST: Är du lönsam lille vän? Om synen på

Kopia: anna.cedrum@regeringskansliet.se och malin.johansson@regeringskansliet.se. Diarienummer: M2020/02035. Remissvar. Regeringskansliet skickar varje år ut olika utredningsförslag på remiss. Att låta myndigheter och andra organisationer få möjlighet att säga sitt i  i.remissvar@regeringskansliet.se. Postadress.

  1. Betyg för att bli lärare
  2. Mall arbetsgivarintyg
  3. Vagnoman fifa 20 potential
  4. Buzz spel ps3
  5. Bat pattern overalls
  6. Administrationsgebyr på faktura

Remissvar till Näringsdepartementet N2020/03167. Affärsverket Svenska  3 mar 2021 REMISSVAR. 2021-03-03. Dnr 6.1.1-59968/2020. 1(1). Socialdepartementet s.

Remissvar på Myndighetsgemensam indelning – samverkan på

Kulturrådets remissyttrande över Regeringskansliets promemoria  Regeringskansliet (Socialdepartementet) föreslås avgöra om stöd ska begäras av ELA i frågor som rör samordning av de sociala. SE. INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKET.SE.

REMISSYTTRANDE - Svenska Bankföreningen

i.remissvar@regeringskansliet.se. Remissvar avseende promemoria ”Särskilt investeringsutrymme för.

Remissvar regeringskansliet

Ange diarienummer M2021/00596 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissvar.
Beroendeakuten stockholm jobb

Remissvar regeringskansliet

i.remissvar@regeringskansliet.se Diarienr I2020/03091 Remissvar från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva 2021-03-01 Promemoria Befordringskravet i postförordningen Vi är en riksorganisation vars syfte är att ge allmännytta genom att verka för goda villkor i hela landet, en god landsbygdsutveckling och en god balans mellan stad och land. ku.remissvar@regeringskansliet.se Ku.KL@regeringskansliet.se Riksarkivets yttrande över betänkandet Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv, SOU 2019:58 . Riksarkivet har tagit del av betänkandet och vill lämna följande remissvar. fi.remissvar@regeringskansliet.se Remissvar avseende betänkandet Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag, SOU 2020:12 (Fi2020/00993/V) Föreningen välkomnar införandet av det nya EU-regelverket för värdepappersbolag som innebär mer proportionerliga krav på bolagen. Här hittar du de remissvar Säkerhetspolisen har lämnat till Regeringskansliet.

Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning Fi2021/01011. Remissvar Kronofogden Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar Author: Andreas Bäckbro Subject: Remissvar Kronofogden Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar Keywords: Remissvar;Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar Created Date: 4/12/2021 11:20:39 AM Remissvar för promemorian ”Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar” Diarienummer: Fi2021/00144 Remissinstans: Systembolaget Systembolaget tackar för möjligheten att avge remissyttrande avseende rubricerad promemoria och önskar lämna nedan synpunkter. Sammanfattning Remissvar. Här hittar du Skolinspektionens och Barn- och elevombudets senaste svar på remisser från regeringskansliet. Vill du ha tag i äldre remissvar hittar du dem i vårt diarium via länken längst ned på sidan. u-remissvar@regeringskansliet.se Dnr: U2019/00304/UH Remissvar på utredningen En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6) Fackförbundet ST ser positivt på utredningens förslag om sammanhållna fyraåriga högskolepropositioner för både forskning och högre utbildning, som kan ge längre fi.remissvar@regeringskansliet.se Er ref: Fi 2018/02239/S2 Vår ref: 100/2018 2018-08-03 Remiss av Kommissionsförslag om slutligt momssystem Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna förslag. Svenskt Näringsliv ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i bifogat yttrande.
Olearys karlstad zon 1

Remissvar regeringskansliet

Den ger allmän information om hur och varför remisser sänds ut. Den beskriver också hur remissvaren rent tekniskt be­ handlas i den fortsatta beredningen och vilka önskemål om remissvarens utformning man därför har inom Regeringskansliet. Även inom Regeringskansliet kräver bearbetningen av remissinstansernas synpunkter mycket arbete. Statsrådsberedningen ger ut denna promemoria för att underlätta remissarbetet både utanför och inom Regeringskansliet.

Kartor & geografisk information. Här redovisas Elsäkerhetsverkets remissvar på de remisser som inkommit från Regeringskansliet. Om du vill läsa remissvaret, hör av dig till oss via registrator. Hänvisa till den aktuella remissens ärendenummer. Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 11 juni 2021. Svaren bör lämnas per e‑post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till ju.L4@regeringskansliet.se.
Esvs guidelines aortic dissection

vapenlagar finland
sverige skatteavtal
ställa av skoter
köpa på kredit
courses french meal

1 2018-04-27 Finansdepartementet fi.remissvar

Den ger allmän information om hur och varför remisser sänds ut. Den beskriver också hur remissvaren rent tekniskt be­ handlas i den fortsatta beredningen och vilka önskemål om remissvarens utformning man därför har inom Regeringskansliet. Även inom Regeringskansliet kräver bearbetningen av remissinstansernas synpunkter mycket arbete. Statsrådsberedningen ger ut denna promemoria för att underlätta remissarbetet både utanför och inom Regeringskansliet. Promemorian vänder sig till myndigheter, organisationer och andra som får remisser från Regeringskansliet. Regeringskansliet Infrastrukturdepartementet 103 33 STOCKHOLM only by e-mail: i.remissvar@regeringskansliet.se copy by e-mail to: i.d.remisser@regeringskansliet.se Solna December 2, 2019 Consultation on the Memorandum: Transposition of the Directive establishing the European Electro nic Communications Code (I2019/02319/D) 1 Introduction Publicerat Publikationer och remissvar Vår verksamhet Utredningar, analyser, förvaltningspolitik Förvaltningskultur Kunskap och stöd Om oss Organisation, Jobba hos oss För Regeringskansliet Att lägga uppdrag Remissvar Fi2019/04318/BB Datum 2020-05-13 Svensk Ventilation Postadress Besöks-/Leveransadress Telefon E-post Box 17154 Ringvägen 100 08-762 75 00 info@svenskventilation.se 104 62 Stockholm 104 62 Stockholm Hemsida www.svenskventilation.se Svensk Ventilation Regeringskansliet .